[05.07.2008, 20:03]
* hanabi
herbata - tak
papierosy - ne pal :)